с. Северинівка. Северинівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Навчальний процес

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                                                                                                                                  

ПОГОДЖЕНО

на спільному засіданні

ради школи та

педагогічної ради НВК

Протокол  № 1 від 29 .08.2017 р.                                          

Голова ради НВК

 

__________________ ________________

 

Голова педагогічної ради

 

 __________________ Н.П.Перепона                      

       

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти  і науки

Таращанської  РДА  

 

____________  Т.В.Якубовська

 

 

                                                         

                                                                                                                             

 

 

Р О Б О Ч И Й      
Н А В Ч А Л Ь Н И Й     П Л А Н

 

СЕВЕРИНІВСЬКОГО НВК «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Северинівського НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»

на 2017/2018 навчальний рік

 

І. Загальні засади

         Северинівський НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями повної загальної середньої освіти та дошкільної освіти на рівні Державних стандартів.

            Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад.

Мова навчання – українська.

Кількість класів – 11, кількість учнів – 90

Мережа учнів та класів

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

9

6

12

6

8

15

8

9

7

5

      Робочий навчальний план закладу на 2017/2018 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист МОН України від від 07.06.2017 № 1/9-315 "Про структуру 2017/2018 н.р. та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів"):

§  для школи І ступеня

-       для 1-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 із врахуванням змін, внесених  наказом Міністерства від 16.04.2014 № 460 "Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 № 572", додаток 1 (додаток до плану  1);

§  для школи ІІ ступеня

-       для 5-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 № 664, від 12.12.2014 № 1465,  додаток 12 (додаток до плану   2);

§  для школи ІІІ ступеня

-         для 10-11-х класів– за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 № 657, від 8.05.2015 № 518, від 07.08.2015 № 855   додаток  9 , додаток  6 (додаток 3);

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

            Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну.

            Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено згідно вимог Закону України «Про загальну середню освіту».

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного
стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури у 1-4 класах, 5-9 класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

            Сумарне навантаження учнів відповідає Типовим навчальним планам і зорієнтоване на роботу за п’ятиденним робочим тижнем.

            Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної так і варіативної частин навчального плану. При формуванні робочого навчального плану на 2017/2018 навчальний рік повністю реалізована інваріантна складова навчального плану. Адміністрація школи намагалася якнайповніше врахувати сучасне замовлення на освіту, інтереси та потреби учнів, кадровий потенціал закладу.

            Згідно з Типовими навчальними планами:

-         у 1-4 класах реалізуються такі освітні галузі: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Мистецтво», «Технології» та «Здоров’я і фізична культура». З 2 класу запроваджується  «Інформатика», а в 3-4 класах школярі опановують освітню галузь «Суспільствознавство» через вивчення предмету «Я у світі».

У варіативній складовій навчального плану початкової школи передбачено додаткові години на збільшення часу на вивчення предметів інваріантної складової навчального плану та курси за вибором, а саме:

-       у 1, 2 і 4 класах для розвитку логічного мислення  читається курс за вибором «Логіка» - по 1 год., у 3 класі – 0,5 год.

-       у 1-2 класах для забезпечення діалектичного взаємозв’язку між цінностями і поведінкою дитини введено курс «Уроки для  сталого розвитку»- по 0,5 год.

-       у 3-4 класах з метою інтеграції етичного та естетичного компонентів у житті дитинина основах християнської моралі, традиційної для українського народу вивчатиметься курс «Біблійна історія і християнська етика» - по1 год.

-       у 2  та 3 класах з метою формування соціальної компетентності учнів на основі засвоєння ними фінансових знань та практичних навичок, їх використання у житті , сприяння соціальній адаптації учнів молодших класів вводяться  курси за вибором «Фінансова абетка» ( 2 клас), «Фінансова арифметика» (3 клас)  по 0,5 год.

В основній школі новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається із семи освітніх галузей, а саме: "Мови і літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство", "Мистецтво", "Технології", "Здоров’я і фізична культура".

У 5-6 класах  освітня галузь «Мови і літератури» передбачає вивчення «Української мови і літератури», «Зарубіжної літератури» ,  «Англійської мови» та « Російської мови».

Освітня галузь "Математика" реалізується через навчальні предмети, відповідно, – "Математика" (5-6 класи), "Алгебра" та "Геометрія" (7-9 класи).

Освітня галузь "Природознавство" реалізується через навчальні предмети, відповідно, – "Природознавство" (5 клас), "Біологія" та "Географія" (6-9 класи), "Фізика" та "Хімія" (7-9 класи).

Освітня галузь "Суспільствознавство» представена навчальними предметами «Історія України» та «Всесвітня історія» (5-9 класи), "Основи правознавства" (9 клас).

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується навчальними предметами "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво" і "Художня культура".

Варіативна складова навчального плану основної школи використовується на:

-   у 6-7  класах  з метою забезпечення формування особистості , яка б володіла знаннями    вміннями і навичками ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід   вводиться курс  з   англійської мови  « Країнознавство»- по  1 годині.

-    вивчення курсу за вибором з української мови  «Українознавство» в  6  класі -     1 година;

-     вивчення факультативу: у 8-9 класах по  1 годині «Креслення» ;

-  вивчення факультативу з математики в 6-7 класах –по 1 годині;

      - на  формування етичного та естетичного компонентів у житті дитинина основах християнської моралі, традиційної для українського народу подовження  викладання  курсу «Біблійна історія і християнська етика» 1 год. У 5 класі.

У старшій школі   в 11 класі  навчання здійснюється за  екологічним профілем, в 10 класі – за універсальним профілем.

Враховуєчи побажання батьківі та учнів в 10 класі варіативна складова використана на :

-          вивчення курсу за вибором з української мови  «Культура мовлення »  - 1 година;

-          поглиблення знань факультативно з англійської мови, історії України, математики, по 1 годині;

-          вивчення фа куль тативу «Дорослішай на здоров’я» -1 година.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту”. Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять у школі – чотири  учні.

Для розвитку обдарованих дітей в НВК будуть працювати гуртки:

Спортивний - 1 година;

Танцювальний – 2 години;

«Англійський театр» – 2 години;

«Умілі руки»-  2 години;

«Художня обробка деревини» - 2 години.

Відповідно до листа МОН № 1/9-607 від 07.03.14 «Про відкликання листа МОН від 5 вересня 2013 року № 1/9-607» у навчально-виховному процесі  використовується навчальна література, яка має відповідний гриф Міністерства або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

      Розклад  уроків  складається   відповідно   до   робочого навчального     плану     з     дотриманням     педагогічних    та санітарно-гігієнічних   вимог,    затверджується    директором НВК і погоджується санітарно-епідеміологічною службою району , профспілковим комітетом.

       Зміст,  обсяг  і  характер  домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи НВК

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" навчальні заняття будуть організовані за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня  2017 року  по 29  грудня 2017 року;      

  ІІ семестр – з 15 січня до  25 травня  2018 року.

Канікули попередньо визначені в такі терміни:  осінні з «____» ____________  по «____» ____________  2017 р. ,  зимові з «______»  грудня 2017 р.до  «___»  січня 2018 р.;  весняні з 26 березня  до 01 квітня  2018 р.

Свято Останнього дзвоника - 25 травня 2018 року.

Навчальну практику та навчальні екскурсії рішенням педагогічної ради НВК здійснити   протягом навчального року  (протокол від  29.08.2017 року № 1).

Розпочинається навчальний рік 1 вересня святом - Днем знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Як передбачено статтею 34 Закону України "Про загальну середню освіту", рішенням колегії МОН України (протокол № 6/6-20 від 03 липня 2015 року) навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної  і старшої  школи.

Перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової та основної школи, форму та терміни проведення буде визначено додатково після затвердження МОН України.

Навчальні заняття в школі розпочинаються о 8 год 30 хв і закінчуються о 14 год 50 хв.

Тривалість уроків:  у 1-х класах – 35 хвилин;  у 2-4 класах– 40 хвилин; у 5-11 класах – 45 хвилин.   Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну.

З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов за погодженням з відділом освіти Таращанської райдержадміністрації  можуть змінюватись структура навчального року та графік канікул. При цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що встановлено Законом України «Про загальну середню освіту»:  у школі І ступеня  - не менше 175 робочих днів, ІІ-ІІІ ступенів – 190 робочих днів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

Робочий  навчальний план

початкової школи  Северинівського НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»

на 2017/2018 навчальний рік

(1-4 класи)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень по класах

 

1

2

3

4

Разом

 

Інваріантна складова

 

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

7

28

 

(мовний і літературний компоненти)

Англійська мова

1

2

2

2

7

 

Математика

Математика

4

4

4

4

16

 

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

8

 

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

1

1

2

 

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво,

образотворче мистецтво

1

1

1

1

4

 

 

 

1

1

1

1

4

 

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

 

Інформатика

-

1

1

1

3

 

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

4

 

Фізична культура **

3

3

3

    3

12

 

Усього

 

18+3

20+3

21+3

21+3

80+12

 

Варіативна складова

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Урок сталого розвитку

0,5

0,5

 

 

1

 

Логіка

1

1

0,5

1

4

 

Біблійна історія та християнська етика

 

 

1

1

2

 

Фінансова абетка

 

0,5

 

 

0,5

 

Фінансова арифметика

 

 

0,5

 

0,5

 

Усього

1,5

2

2

2

7,5

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня

20

22

23

23

88

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

100

 

               

 

 

 

 

 

Директор НВК                                Н.П.Перепона

 

 

 

 

Додаток 2

Робочий навчальний план

5-9-х класів Северинівського НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»

на 2017/2018 навчальний рік

 

№ п/п

Освітні галузі

Навчальні предмети

 

 

  Кількість годин на тиждень в класах

 

 

5

6

7

8

9

разом

 

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

 

 

 

1.

Мови і література

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

13,5

 

Укр. література

2

2

2

2

2

10

 

Англійська мова

3

2

2

2

2

11

 

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

10

 

Російська мова

2

2

2

2

2

10

 

2.

Суспільство-

знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

 

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

 

Основи правознавствіа

 

 

 

 

1

1

 

3.

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

 

 

3

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

 

 

3

 

Мистецтво

 

 

 

1

1

2

 

4.

Математика

Математика

4

4

 

 

 

8

 

Алгебра

 

 

2

2

2

6

 

Геометрія

 

 

2

2

2

6

 

5.

Природознавство

Природознавство

2

 

 

 

 

2

 

Біологія

 

2

2

2

2

8

 

Географія

 

2

2

2

1,5

7,5

 

Фізика

 

 

2

2

3

7

 

Хімія

 

 

1,5

2

2

5,5

 

6.

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

7

 

Інформатика 

1

1

1

2

2

7

 

7.

Здоровя і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

 

Фізична культура

3

3

3

3

3

15

 

Разом:

25,5+3

27,5+3

29+3

29,5+3

31+3

142,5+15

 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

 

 

 

Курси за вибором

Українознавство

 

1

 

 

 

1

 

Англійська мова

 

1

 

 

 

1

 

Біблійна історія та християнська етика

1

 

 

 

 

1

 

Факультатив

Математика

 

1

1

 

 

2

 

Країнознавство (англійська  мова)

 

 

1

 

 

1

 

Креслення

 

 

 

1

1

2

 

Разом:

1

3

2

1

1

8

 

Гранично допустиме навантаження

28

31

32

33

33

137

 

Всього:

26,5+3

30,5+3

31 +3

30,5 +3

32+3

150,5+15

 

                     

 

                                    Директор НВК                                                      Н.П.Перепона

                                                                      

 

Додаток 3

 

 

Робочий навчальний план

для учнів 10 – 11- х  класів Северинівського НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»

на 2017/2018 навчальний рік

 

№ п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Всього

10

11

Універсальнийпрофіль

Екологічний профіль

І Н В А Р І А Н Т Н А    СКЛАДОВА

1.

Українська мова

2

1+1

4

2.

Українська література

2

2

4

3.

Англійська мова

3

 

 

 

 

 

 

3,5

3

6

4.

Зарубіжна література

2

1

3

5.

Історія України

1,5

1,5

3

6.

Всесвітня історія

1

1

2

7.

 

 

Громадянська освіта:  Правознавство         

                                      Економіка

                                      Людина і світ

 

 

 

 

1

 

1

 

1

1

 

0,5

0,5

8.

Художня культура

0,5

0,5

1

9.

Алгебра і початки аналізу

2

2+0,5

4,5

10.

Геометрія

2

1+1

4

11.

Астрономія

 

0,5

0,5

12.

Біологія

1,5

5

6,5

13.

Географія

1,5

 

1,5

14.

Фізика

3

3

6

15.

Хімія

1

2

3

16.

Екологія

 

2

2

17.

Технології

1

1

2

18.

Інформатика

1

1

2

19.

Фізична культура

2

2

4

20.

Захист Вітчизни

1,5

1,5

3

Разом:

29,5

32,5+2,5

62+2,5

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

Курс за вибором

Культура  мовлення

1

 

1

Факультативи

Англійська

1

 

1

 

Історія

1

 

1

 

Дорослоішай на здоровя

1

 

1

 

Математика

1

 

1

Гранично допустиме навантаження на учня

33

33

66

Всього

34,5

35

67+2,5

           

 

 

Директор НВК                                  Н.П.Перепона