с. Северинівка. Северинівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"


запам'ятати

 

Методичне об'єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу

ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

«Вдосконалення форм і методів організації уроків природничо-математичних наук через урізноманітнення особистісно орієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня»

        Мета методоб’єднанння вчителів природничо-математичних наук:

-        забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків;

-        впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання;

-        розвиток творчих здібностей учнів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

-         створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учні;

-         формування бажання і уміння вчитись;

-        виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці;

-        інтелектуальний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру.

 

 

                                  Тематика засідань методичного обєднання

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про

виконання

                                                                           Засідання № 1

Нормативно-правове забезпечення

 викладання природничо-математичних наук у 2017-2018 н.р.

1

Аналіз проведення  роботи м/о в 2016-2017 н. р.

 

   серпень

 

Донець. О. П

 

2

Опрацювання нормативно-правових документів :

-                      Методичні рекомендації  щодо організації навчально – виховного процесу на уроках природничо-математичних дисциплін ,та рекомендації Академії неперервної освіти щодо викладання предметів у 2017-2018н.р

-                      Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

-                      Ведення шкільної документації відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

-                      Календарно-тематичне планування уроків природничо-математичних наук

-                      Опрацювання листа МОН від 29.10.07  № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

Акулінін.Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі МО.

 

3

Обговорення і затвердження плану роботи МО на 2017-20178н.р

Донець О.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Засідання № 2

Використання комп’ютерних технологій в навчанні .

1

З досвіду роботи. 

«Використання комп’ютерних технологій в навчанні »

Жовтень.

Вергелес.В.М

 

2

Відкритий урок з фізики

Вергелес.В.М

 

3

Робота з обдарованими  дітьми. Підготовка до предметних олімпіад та конкурсів

Вчителі М.О

 

4

Тиждень математики в школі.

Листопад

Перепона Н.П.

 

 

 

Засідання № 3

Проектна діяльність на уроках природничо-математичного циклу.

1

Підсумки перевірки результатів навчальних досягнень учнів за І семестр 2016-2017 н.р., участі у ІІ турі олімпіад з базових дисциплін

Січень

Донець О.П.

 

2

Круглий стіл « Проектна діяльність на уроках природничо-математичного циклу»

Вчителі МО

 

3

Шляхи розвитку мотиваційного потенціалу особистості учня до здорового способу життя через діяльність вчителя

Акулінін Р.В.

 

4

Творчий звіт вчителів про роботу над методичною проблемою, які атестуються у 2016 – 2017 н.р.

 

Перепона Н.П

 

Засідання № 4

Диференційований підхід на уроках природничо-математичного циклу.

1

  Доповідь» Диференційований підхід на уроках математики .»

Березень.

Бузинна .В.І

 

2

Вивчення Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти

.

 

3

Організація  самоосвіти  вчителів  МО  протягом  2016 – 2017н.р.

    Донець. О.П.

 

4

Розгляд матеріалів ДПА у 9 класі.

 

Донець. О.П.

 

 

Засідання №5

1

Огляд  нормативно-правових документів щодо організації навчальної практики, екскурсій  та порядку закінчення  2016 – 2017 навчального року, проведення ДПА та ЗНО

травень

Акулінін.Л.М

 

2

Підведення підсумків роботи МО у 2016-2017н.р

Донець.О.П

 

3

Звіт про роботу кабінетів  фізики, біології, хімії

Вергелес.В.М

Донець.О.П

 

4

 Диспут «Модернізація навчально-виховного процесу: проблеми та можливості»

Вчителі МО..

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Відомості про учителів МО природничо-математичних наук

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата

народ

Який навчал.заклад закінч.

 (освіта)

Пед.

стаж

Категорія, звання (рік останньої атестації)

Дата курсової перепідготовки.

Кваліфікація за дипломом.

Посада.

Тема над якою працює вчитель.Який рік.

Де звітується? Форма звіту

Відкриті уроки відповідно теми.

Донець

Оксана

Петрівна

20.111979

Переяслов-Хмельнипеда ун

ВИЩА.

15

1 . 2013

2013

Вч. Біології валеології

екології

Вч. Біології

Хімії,екології

Основ.здоровя

Впровадження сучасних технологій навчання на уроках.(застосування ІПК)

Доповідь на ШМО

 

Бузинна

Валентина

Іванівна

18.03

1959

Умань.

пед.

Інститут

ВИЩА.

35

вища,

2014

 

2014

Вч. Мате матики і фізики

Вч .математики

Астрономії.

Диференційований підхід до вивчення математики.

Доповідь на

РМО ,ШМО

 

Акулінін

Людмила

Михайлівна

04.10

1974

КПІ ім.

Драгоманова

ВИЩА,

22

вища,

2014.

2014

Вч.географії

Вч.географії.

Формування в учнів пізнавальної активності,вироблення умінь самостійно набувати знання, застосованих у практичній діяльності.

Доповідь на

РМО ,ШМО

 

 

Акулінін

Роман

Вікторович.

11.10

1968.

Черкас.

Пед.

Інститут

ВИЩА

24

1.2015

І

2015

Вч.фіз.вих.

Та валеології.

Вч.фіз.вих

Зах.Вітчизни,

Основ здоровя.

Удосконалення гри футбол на уроках фіз.культ та  позаурочний час.

Доповідь на ШМО.

 

Вергелис

Віталій

Миколайови

08.08

1971

НПУ ім.Драгоманова

 

23

Вища.

2013

2015

Вч .фізики та математики

Вч. Фізики..

Використання ІКТ на уроках.

Доповідь на

ШМО

 

Перепона

Надія

Павлівна

24.011970

НПУ ім.

Драгоманова.

ВИЩА

23

Вища,староста вчитель

2012

2017

Вч.математики ,фізики.

Вч. Математик

Позакласна робота з математики.

 

 

 

 

Тимошенко

Олексій

Сергійович

10.02

1986

НПУ ім.

Драгоманова.

ВИЩА

6

Спец. ІІ кат

2013.

2017

Економіст.

Викл. Економічної теорії, інформатик

Вч. Інформатик

та економіки.

Впровадження

комп’ютерних

Технологій у навчальний процес.

 

 

 

Осовська Ольга

Михайлівна

01.05

1990

Білоцерківський педагогічний коледж

3

спеціаліст

 

Вч.початк. навчання. Організатор спортивних секцій

Вч.образ.мистецтва

Виховання естетичного

смаку учнів засобами образотворчого

мистецтва.